Date

The Third House Coffee
Posted @withregram • @thuctuan29
🤎 142/3 Lê Độ – Thanh Khê – Đà Nẵng
🤎 07:00-16:00
🤎 Nước:20k-45k
🤎 Order tại quầy
🤎 Wifi: thethirdhouse
Lâu lắm rồi mới có một chiếc cafe vừa đúng gu decor vừa đúng gu pha chế của mình ở Đà Nẵng. Quán kiểu đúng bán vì đam mê hay sao mà chỉ đúng 4h chiều là đóng cửa!!
The Third House Coffee 500px
———————–
THE THIRD HOUSE COFFEE & ROASTERY
📍 142/3 Le Do, Da Nang
⏰ 07:00 – 16:00
🪩 www.thethirdhouse.coffee
———————–
#thethirdhouse #thethirdhousecoffee #t3h #danang #caphe #danangcoffee #danangcafe
Share article:

Leave a comment

More
articles

POPULAR

Coldbrew !

Coldbrew ! Vai trò là “nguyên liệu làm nền” cho ly Spring (một trong “mấy món mọi người bảo ngon”

Read More »